Η ελληνική ανταπόκριση 

Αποτελεί πάγια διαπίστωση ότι στην ελληνική αγορά όχι μόνο κυριαρχεί το χύμα, αλλά και ότι στο τυποποιημένο υπάρχει ένας πληθωρισμός από επωνυμίες (brands). Η εμπειρία έχει δείξει ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών είναι μη βιώσιμες, τουλάχιστον μεσο-μακροπρόθεσμα. Κι όμως, τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένας «οργασμός» από νέες προσπάθειες μικρών παραγωγών, φαινόμενο του οποίου η ανάλυση ξεφεύγει από τα στενά όρια του σημερινού μας άρθρου. 

Ο συνεταιριστικός τομέας διακατέχεται από τα δικά του «υπαρξιακά» προβλήματα, στα οποία προστίθεται και το χύμα, αλλά και η πολυδιάσπαση σε πληθώρα επωνυμιών. Η κατάσταση αυτή δεν είναι τωρινή. Σήμερα, ωστόσο, οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις έχουν χάσει και την αίγλη και τα πλεονεκτήματα που διέθεταν πριν 30 χρόνια. Ίσως όμως για αυτόν ακριβώς το λόγο –«στο παρά πέντε»– να υπάρχει ο χρόνος, αρκεί βέβαια να υπάρχει και η βούληση. Αν αυτή υπάρχει, τότε η εμπειρία, η τεχνογνωσία και η συνεργασία της CNO μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά 

2803, 2024

Το πρώτο βήμα στην αγορά του Βελγίου

March 28th, 2024|0 Comments

Το πρώτο βήμα στην αγορά του Βελγίου  Τα ελαιόλαδα και οι επιτραπέζιες ελιές ελληνικών συνεταιρισμών έκαναν ένα πρώτο σημαντικό βήμα στην αγορά του Βελγίου.  Οι συνεταιρισμοί, αξιοποιώντας τα προγράμματα των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων

2803, 2024

NCIENT PRODUCTS FRESHENED UP

March 28th, 2024|0 Comments

NCIENT PRODUCTS FRESHENED UP  ANCIENT PRODUCTS  FRESHENED UP  αρχαία προϊόντα, με νέο αέρα  /archea proionta, me neo aera/  The Olive Oil and Table Olives Producer’s Organizations E.U. funded projects, aim at improving the