Χαραζουμε δρομους

Οργανώνοντας το πρώτο διαπιστευμένο πάνελ ελαιογευσιγνωσίας στην Κρήτη

Η ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ στο πλαίσιο των κοινοτικών προγραμμάτων 1331/04, 2080/05 και 867/08 δημιουργήσαμε στην Ένωση Μεραμβέλλου το μοναδικό σε ολόκληρη την Κρήτη και το τρίτο πανελλαδικά διαπιστευμένο εργαστήριο Οργανοληπτικής Αξιολόγησης Παρθένου Ελαιολάδου με την καθοδήγηση των γευσιγνωστριών κ.κ. Έφη Χριστοπούλου και Μαρία Λαζαράκη.

Παράλληλα με τις εκπαιδεύσεις, έγινε προμήθεια και εγκαταστάθηκε όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη διενέργεια των οργανοληπτικών αναλύσεων.

Σήμερα το πάνελ της Ένωσης Μεραμβέλλου αναλαμβάνει και επισήμως την εξέταση δειγμάτων ελαιολάδου και την έκδοση των αντίστοιχων εκθέσεων δοκιμών σε όποιον παραγωγό, φορέα ή εταιρεία το επιθυμεί.

Εφαρμόζοντας συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης καθώς και Γεωργίας Ακριβείας

Το 2003 ξεκίνησε η γιγαντιαία εφαρμογή συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της ελαιοκαλλιέργειας στην οποία αρχικά συμμετείχαν 23 Ενώσεις σε 1.450 παραγωγούς, 50.000 στρέμματα και με την επίβλεψη 32 γεωπόνων εξοπλισμένων με υπολογιστές, iPAQ, και GPS.

Πλέον έχουμε οδηγήσει στην πιστοποίηση άνω των 9.873 παραγωγών σε όλη την Ελλάδα πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα με τη μετεξέλιξη της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε Γεωργία Ακριβείας κάνοντας χρήση δορυφορικών συστημάτων τηλεπισκόπησης.

Σημειώνεται ότι η γεωργία ακριβείας αποτελεί πλέον παγκοσμίως τη νέα μέθοδο γεωργικής πρακτικής με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας.

Κατασκευή του πρώτου εργοστάσιου επιτραπέζιας ελιάς στην Κρήτη

Γνωρίζοντας καλά, σεβόμενοι και συχνά ανιχνεύοντας τις ανάγκες των Οργανώσεων, δημιουργήσαμε εξ υπαρχής στην ΕΑΣ Μεσσαράς το πρώτο εργοστάσιο μεταποίησης επιτραπέζιας ελιάς στην Κρήτη.

Η μονάδα κόστισε µόνο 93.560 ευρώ (διαμόρφωση του χώρου, αγορά του εξοπλισμού, παροχή υπηρεσιών του κ. Ευάγγελου Κάλτσα που είχε την τεχνική επίβλεψη).

Έτσι αξιοποιήθηκε η τοπική ποικιλία της χονδρολιάς Κρήτης (θρούμπας) και τώρα η Ένωση παραλαμβάνει νωπό προϊόν για την παραγωγή μεταποιημένου τελικού προϊόντος ενός τόνου ακόμα και σε μικρές συσκευασίες.

Με το άνοιγμα των προγραμμάτων Ο.Ε.Φ. σε όλες τις ελαιοκομικές περιφέρειες.

Με την παρέμβασή μας, πετύχαμε να γίνουν γνωστά τα προγράμματα και να συσπειρωθούν 23 Ενώσεις κάτω από την ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ώστε να υποβάλουν ένα πρόγραμμα που ήταν το μεγαλύτερο που εγκρίθηκε απορροφώντας το 48% του εθνικού προϋπολογισμού.

Σήμερα, στα προγράμματα των ΟΕΦ, συμμετέχουν πάνω από 35 Φορείς από όλες τις ελαιοκομικές περιφέρειες υλοποιώντας μια σειρά δραστηριοτήτων.

Με τη δημιουργία ελληνοϊταλικού συστήματος ποιότητας, πιστοποίησης, ιχνηλασιμότητας.

Με «όχημα» τα προγράμματα των ΟΕΦ δημιουργήσαμε σε συνεργασία με την Ιταλική CNO, ένα ενιαίο Ελληνοϊταλικό σύστημα ποιότητας σε επίπεδο ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης ελαιοκομικών προϊόντων.
Στο πλαίσιο αυτό, οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν συμφωνήσει στα χαρακτηριστικά και στις διαδικασίες παραγωγής των προϊόντων, θέτοντας παράλληλα αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές, οι οποίες και πιστοποιούνται.

Απόδειξη της συγκεκριμένης προσπάθειας είναι η δημιουργία από την Ένωση Πεζών του πλήρως ιχνηλατημένου ελαιολάδου, Anassa πιστοποιημένο κατά ISO 22005:2008, με δήλωση EPD (Environmental Product Declaration) και με ετικέτα QRCODE η οποία περιλαμβάνει στοιχεία ιχνηλασιμότητας.

 Με την δικτύωση επιχειρήσεων για την ποιότητα και την εξωστρέφεια

Το 2005 δημιουργήσαμε τον Σύνδεσμο Ελαιοκομικά Προϊόντα Πιστοποιημένης Ποιότητας (Ελ3Π) ο οποίος σήμερα αριθμεί 42 μέλη.

Η ίδρυσή του προέκυψε από την κατανόηση της ανάγκης συλλογικής έκφρασης των επιχειρήσεων που έχουν επιλέξει το δρόμο της διαφοροποίησης, με προϊόντα πιστοποιημένης ποιότητας, υψηλής προστιθέμενης αξίας υπερβαίνοντας τις συνήθεις διαφορές μεταξύ ιδιωτικών και συνεταιριστικών ή διαφόρων περιοχών.

Το εγχείρημα των Ελ3Π βασίζεται σε τρεις πυλώνες: την περιφρούρηση της ποιότητας των προϊόντων, τη δικτύωση των ισότιμα συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και την εξωστρέφεια προς τις αγορές όλου του κόσμου.

 Εγκαθιστώντας συσκευές μέτρησης ελαιοπεριεκτικότητας και εξοπλισμό κοινής-συνεχούς άλεσης.

Η τοποθέτηση των συσκευών μέτρησης ελαιοπεριεκτικότητας αποτέλεσε αρχικά μία μικρή επανάσταση καθώς ελάχιστοι γνώριζαν καν την ύπαρξή τους.

Οι ποικίλες εφαρμογές τους και ιδίως το γεγονός ότι αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει ένα ελαιοτριβείο στην κοινή άλεση, συνετέλεσαν στο να διαδοθούν και να τοποθετηθούν σε 31 ΟΕΦ στις οποίες ήμασταν σύμβουλοι διαχείρισης.

Η Ένωση Πεζών, έχει υιοθετήσει πλέον το σύστημα της κοινής άλεσης σε δύο συνεταιριστικά της ελαιοτριβεία εκσυγχρονίζοντας τις εγκαταστάσεις της μέσω των κοινοτικών προγραμμάτων.

Με την διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων σε ελαιοπαραγωγές χώρες

Πρωτοπόρος δραστηριότητα για τα ελληνικά δεδομένα, η διοργάνωση και πραγματοποίηση στο πλαίσιο του Κοινοτικού προγράμματος 2080/05 εκπαιδευτικών ταξιδιών 225 παραγωγών σε ελαιοπαραγωγές περιοχές της Ιταλίας, Ισπανίας, Νότιας Γαλλίας και Μαρόκου.

Στο πλαίσιο των επισκέψεων πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε ελαιοτριβεία, τυποποιητήρια, ινστιτούτα αλλά και επισκέψεις πεδίου, καθώς και συναντήσεις με γεωπόνους, χημικούς, παραγωγούς καθώς και εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα οργάνωσης παραγωγής, καλλιέργειας και εμπορίας.

Τα εκπαιδευτικά αυτά ταξίδια αποτέλεσαν ένα «παράθυρο» γνώσης και εμπειρίας για την παγκόσμια ελαιοκομία.