Χρηματοδότηση προγραμμάτων ΟΕΦ μέχρι 87,5% 

Στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού 1308/2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί 

ΤΡΙΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(συνολικού ύψους 33.294.000 ευρώ – 11.098.000 ετησίως) 

ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΟΥ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟ 87,5% 

γιαΟργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων(ΟΕΦ). 

——————————– 

Δικαιούχες Οργανώσεις είναι: 

– Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ) με μέλη παραγωγούς
– Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών (ΕΟΠ) με μέλη Ο.Π.
– Διεπαγγελματικές Οργανώσεις (ΔΟ) με μέλη Φορείς / Συνδέσμους / κ.ο.κ. 

——————————– 

Καταληκτική ημερομηνία αναγνώρισης μιας ΟΠως ΟΕΦ είναι η13η Φεβρουαρίου 2015. 

——————————– 

Διαβάστεεδώ αναλυτικάτι περιλαμβάνουν τα νέα προγράμματα των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων 

καθώς και τις διαδικασίες αναγνώρισης μιας Οργάνωσης Παραγωγών.