Συμμετοχή στο 6ο Greek Space Café με θέμα «Space 4.0 and Clustering»

Το 6ο Greek Space Café με θέμα «Space 4.0 and Clustering» διοργανώνεται την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023 στις 15.30-19.00 στα γραφεία του Corallia.

Κατά τη διάρκεια του Greek Space Café θα παρουσιαστεί το έργο Space 4.0, στο οποίο συμμετέχει η Άξιον Αγροτική, που περιλαμβάνει τις δράσεις που έχουν σχεδιαστεί από το si-Cluster για την προώθηση του κλάδου των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών εντός του 2023 καθώς και τις δράσεις του Συνεργατικού Σχηματισμού για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και προϊόντων.

Για τη συμμετοχή σας είναι απαραίτητη η εγγραφή σας: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=1uD6B4ZJbU2ojDm27lk2TfIjj2_J2pVDqrepIebE5ExUN002Q0I4NU5BNE1LMlVXTTBUVU9CMzZBVCQlQCN0PWcu

📋 Η ατζέντα της εκδήλωσης είναι εδώ: https://www.dropbox.com/s/4kxtcbbvs8pucbm/6th%20Greek%20Space%20Caf%C3%A9-agenda-2023-05-05v3.pdf?dl=0

Τo 6o Greek Space Café, υποστηρίζεται από το Corallia, το si-Cluster, την Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ), το InnORBIT Project και το έργο InTransit.

#Space40 #GreekSpaceCafe #SpaceCafe #Corallia #Clustering #InnORBIT #InTransit #AxionAgro