Διεθνές Συνέδριο 2011

Στο πιο πρόσφατο Διεθνές Συνέδριο του 2011 με τίτλο «Ο Ελαιοκομικός τομέας: Ατενίζοντας το 2020 – Ενισχύσεις, διεθνείς αγορές, ποιότητα και περιβάλλον στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ 2013-2020» που συνδιοργάνωσε το περιοδικό «Ελιά & Ελαιόλαδο» με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 14 και 15 Απριλίου 2011 και φιλοξενήθηκε στο Ευγενίδειο Ίδρυμα στο Παλαιό Φάληρο, πραγματοποιήθηκαν 33 ομιλίες: Από το ΥΠΑΑΤ (1), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (4), το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, από Έλληνες (13) και ξένους (13) εκπροσώπους φορέων και επιστήμονες, καθώς και 45 ερωτήσεις/ παρεμβάσεις συνέδρων.
Ήταν ένα διήμερο πολυθεματικό σεμινάριο γνώσεων, ουσιαστικής καταγραφής προβλημάτων και μια ευκαιρία ανοικτού διαλόγου για ένα καλύτερο μέλλον του «εθνικού μας» προϊόντος.

-> ΔΕΛΤΙΟ-ΤΥΠΟΥ-18-Απριλίου-2011

Διεθνές Συνέδριο 2001

Στο Διεθνές Συνέδριο του 2001 με τίτλο «Η νέα στρατηγική ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης & προοπτική του Ελληνικού Ελαιολάδου» οι σύνεδροι έφθασαν τους 350 και εκπροσωπούσαν όλες τις γεωγραφικές περιοχές και τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την ελαιοκομία. Η διάρθρωση του προγράμματος με πολύ σύντομες ομιλίες και έμφαση σε στρογγυλά τραπέζια διαλόγου (πάνελ) συνέτειναν στο να διατηρηθεί ενεργό το ενδιαφέρον των συνέδρων. Στην επιτυχία του συνεδρίου για την γνώση και πληροφόρηση των ελαιοπαραγωγών και των φορέων του προϊόντος συνέβαλαν με τις εισηγήσεις και παρεμβάσεις τους οι Έλληνες ομιλητές, ενώ οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου, της Ιταλίας και Ισπανίας συνετέλεσαν στην ανάπτυξη ενός γόνιμου διαλόγου μέσα σε κλίμα ενότητας όλων των ελαιοπαραγωγών-χωρών της Μεσογείου.

-> Δελτίο τύπου 24-09-01

Ημερίδα στο Διεθνές συνέδριο της EurofedLipid 2008.

Με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήσαμε ημερίδα για το Ελαιόλαδο στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου «Τα λίπη και τα έλαια την 3η χιλιετία» στις 8 Σεπτεμβρίου 2008. Περισσότερα από 450 άτομα παρακολούθησαν τις εργασίες. Οι εισηγήσεις κάλυψαν όλη τη διαδρομή από την καλλιέργεια, τον έλεγχο ποιότητας και αυθεντικότητας, έως την κατανάλωση. Οι σύγχρονες εξελίξεις και η τεράστια τεχνική πρόοδος που επιτελείται φάνηκαν ολοκάθαρα μέσα από τις εισηγήσεις των τριών Ισπανών και των τριών Ιταλών ομιλητών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε τέλος στα κρίσιμα σημεία της τυποποίησης, στη διατροφική αξία του ελαιολάδου και στην προώθησή του από τους Έλληνες ομιλητές.